REKLAMACE ZBOŽÍ

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě bike-point.eu, pošle nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu firmy.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné .Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím.

Pro popis vady výrobku doporučuji využít Reklamační formulář, ke stažení níže. Zboží nám doručte k reklamaci na adresu:

Havlíčkova 287, Roudnice nad Labem

O přijetí zboží do reklamace budete informováni mailem. Reklamace vyřizujeme v nejkratším možném čase, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě 30 dní.