BIKE CLUB ROU. N. L.

Než se vůbec začala psát dlouhá historie závodu Po Stopách Praotce Čecha byli jsme pouze jedni z řad bajkerů, kteří rádi prohledávali nové cesty, projížděli je a poté ty oblíbené sdíleli se svým okolím. Z toho později vzešel nápad uspořádat závody a představit tak Roudnici nad Labem a její blízké okolí všem lidem.